Reservering

Reserveren en Kosten

De stichting heeft zelf beperkte mogelijkheden om ook bediening te doen van aparatuur.  Omdat het een activiteit is op vrijwilligers basis, zonder winstoogmerk, willen we ons beperken tot de hulp bij 1 wedstrijd per kalenderdag. Op een paar persoonlijke wensen na, telt wie het eerst aanvraagt, de optie heeft tot hulp ter plaatse.

Een wedstrijd met 300

deelnemers kost circa 300 euro,

inclusief bediening en uitslag 

verwerking.

Het totaal bedrag bestaat uit

de operator kosten, reiskosten,

circa 100 euro. Uit de machinehuur, 130 euro, de huurchips, 60 euro en een vergoeding voor zoekgeraakte chips. De stichting kan besluiten dat reserveringskosten nodig zijn. Deze kosten zijn dan vooruit te voldoen en worden niet verrekend.


De kosten zijn modulair, men bepaalt zelf welke onderdelen nodig zijn. Het is mogelijk dat men zelf bedient of hiervoor een een aparte operator voor inschakeld, er kan gewerkt worden met startnummer chips.


De kosten van het systeem zijn:

- per machine/ 130 euro met 2 matten van 2.4 meter. Bij een dubbele breedte zijn de kosten dubbel, 260 euro.

- een extra registratie punt, voor tussentijdregistratie of bijvoorbeeld voor een omroeper, kost ook 130 euro.

- per deelnemer 20 cent voor een huurchip. Bij gebruik van koopchips is het naar inzicht van de stichting apart kosten vanwege matslijtage te rekenen.

-directe gebruikskosten

(niet ingeleverde chips, tiewraps,

verlies of schade)

We rekenen voor een verloren chip 3 euro aan de organisatie. tiewraps kosten zijn 2 euro per 100 stuks (via kortpack.nl zijn ze direct te koop).

Schoenchips zijn herbruikbaar. Doordat de schoenchips genummerd zijn kan zelfs zonder startnummer gelopen worden.

- Uitsorteren chips: 3 euro per 100 volledig ongesorteerd ingeleverde  chips


De machine kan zelf bediend worden, of er kan een operator worden aangevraagd. De operator capaciteit is beperkt. Zelf bediening heeft de voorkeur. In dat geval is het wel noodzakelijk dat men de basis handelingen leert kennen.


Operator kosten: 75 euro, plus 25 cent reiskosten /km

De operator zorgt nooit voor het uitreiken, vastmaakinstructie en inname van chips.


De operator  zorgt voor de  goede vastlegging van de chiptijden. Daarnaast worden , afhankelijk van beschikbare tijd, extra activiteiten uitgevoerd:

Er is als backup een videocamera beschikbaar. Er is een speaker- app, die op een willekeurige tablet draait.  De uitslagen  worden in stopwatch verwerkt.


Annuleren/ Aflasten wedstrijd

Gemaakte kosten moeten altijd worden vergoed. Operator kosten   worden gemaakt  vanaf 3 dagen voor de wedstrijd. De vooruitbetaalde kosten  ter bevesting reservering worden niet terugbetaald.


- bij grote lopen (1200+) vragen we een extra toeslag van 100-150 euro om te zorgen voor evt een tweede operator,voldoende backup faciliteiten. Ook zullen dan de chips per blok van 1000 worden afgerekend. Bij grote lopen (1000+) is mogelijk een schouwing nodig van de locatie om op de wedstrijddag alles goed te laten verlopen.


Het aanvragen van chiptijdmeting kan via e-mail naar ipico@sportleadfacilities. Binnen 10 dagen na aanvraag krijgt de aanvrager een definitieve, voorlopige toewijzing of afwijzing. Toewijzingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.   Reserveringen zijn definitief vanaf het moment dat het reserveringsgeld (genoemd in de mail) ontvangen is op de rekening van de stichting.


De aanvrager ontvangt een afspraakbevesting per e-mail. De communicatie loopt via e-mail