Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter en Secretaris: Henk van der Worp

Penningmeester: Aldrich Schmitz du Moulin

Algemeen: Tom van der Haar, Frank Reuvecamp, Fred van Gasteren. 

 bestuur@sportleadfacilities.nl