Privacy

Privacy

Uitslagverwerking


De stichting verwerkt persoonsgegevens in samenwerking met een organisatie bij een wedstrijd. Deze prestaties worden of via de eigen kanalen gedeeld of via de door de organisatie bepaalde externe partij gedeeld. In deze uitslagen worden persoonsgegevens zoals naam, leeftijd/geboortedatum/leeftijdscategorie, geslacht en vereniging/team/woonplaats opgenomen. Als u als deelnemer niet wil dat uw naam in de uitslagen wordt opgenomen kunt u bij sommige wedstrijden onder een pseudoniem deelnemen en kunt u uw vereniging/team/woonplaats blanco laten.


De verwerkte gegevens zullen vervolgens door de wedstrijd organisatie gepubliceerd worden en vindbaar zijn. Bij deelname aan een wedstrijd gaat de stichting er vanuit dat zowel organisatie als deelnemer  op de hoogte zijn dat persoonsgegevens aan prestaties gekoppeld tbv een uitslagverwerking. Deze gegevens worden binnen de stichting voor ten hoogste één maand bewaard voor eventuele afhandeling van vragen.


Verzoeken om niet opgenomen te worden in een uitslagregistratie lopen via de organisatie. Verzoeken om informatie over de uitslagen bij een wedstrijd lopen via de organisatie.

 


Vrijwilliger voor  de stichting

Iedereen die zich inzet voor de stichting is een vrijwilliger van de stichting. De gegevens die de stichting verzameld zijn beperkt tot het naam en adresgegevens, en voor bestuursleden de vereiste gegevens mbt de KvK.

Bij bepaalde vrijwilligersfuncties gaat de stichting er vanuit dat er een bepaalde noodzaak is dat persoonsgegevens publiekelijk worden gedeeld. Hierbij kunt u denken aan het delen van naam en contactgegevens. Dit geldt voor de diverse bestuursfuncties.


Van functies waarbij deze noodzaak niet aanwezig is, zullen deze gegevens niet publiekelijk worden gedeeld. Ook zijn bepaalde gegevens zoals bankrekeningnummer of adres niet noodzakelijk om publiekelijk te delen. Wel kunnen de contactgegevens intern worden gedeeld zodat vrijwilligersfuncties kunnen worden uitgevoerd.


De stichting kan gegevens voor vrijwilligers tot vijf jaar bewaren. Dit geld vanaf het laatste moment waarop contact is geweest tussen de stichting en Vrijwilliger.  Dit kan een noodzaak zijn in  verband met een financiele afwikkeling en controle daarop. In andere gevallen kan een vrijwilliger verzoeken de informatie eerder te verwijderen.